Mediumschap & Healing

Mediumschap is niet in een hokje te plaatsen.

Mediumschap is zoveel meer dan alleen contact maken met overleden

dierbaren. Er zijn zoveel verschillende energieën.

 

Het contact met je gidsen, de spirituele wereld en moeder aarde is

zo mooi, zo puur, zo diep en zo liefdevol. Een contact dat ik iedereen gun.

 

In de cursus die ik geef, bied ik je de mogelijkheid om contact te maken

met deze verschillende energieën. Ik leer je onderscheid te maken tussen

je eigen energie en die van een ander. Alles wat aan bod komt in deze

cursus, komt voort uit de cursussen die ik heb gevolgd in Engeland en

Nederland, de ervaring die ik heb opgedaan binnen mijn eigen praktijk

en de wijze lessen van mijn gids.

flower-soft

Wil je meer vertrouwen hebben in jezelf en je contact met

de spirituele wereld?

Wil je weten waar jouw spirituele kwaliteiten liggen?

Wil je werken vanuit de basis?

 

In deze cursus gaan we aan de slag met je spirituele kwaliteiten.

Je leert om vanuit de basis contact te maken met de spirituele wereld.

 

Deze cursus is bedoeld om je een basis te geven: vertrouwen in

jezelf en in de spirituele wereld. Je leert onderscheid te maken

tussen je eigen gevoelens, gedachtes en waarnemingen en met de

gevoelens, waarnemingen vanuit de spirituele wereld.

Het geeft niet alleen inzicht in de spirituele wereld, maar ook

in jezelf! Hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter je de informatie

vanuit de spirituele wereld kan overbrengen op een ander.

 

Je komt meer in je eigen kracht te staan, je leert weer contact te

maken met je gevoel. Je leert je energieveld te herkennen en die

van een ander. Je wordt bewuster van alle energieën om je heen,

je leert hiermee om te gaan en te luisteren naar de boodschap die

hierin verborgen zit.

 

Je leert contact te maken met deze verschillende energieën en deze

informatie te vertalen naar deze wereld.  Een goede verbinding

maakt dat de boodschappen duidelijk overkomen.

 

In deze basiscursus gaan we werken met je gidsen, met kleuren,

symbolen, beelden, aarden/gronden, beschermen/reinigen

en nog veel meer.

 

Deze cursus is vooral praktisch opgezet. Je oefent met

medecursisten. De groep bestaat uit maximaal 10

personen. Ik vind het belangrijk dat ik iedereen persoonlijke

aandacht kan geven en hem of haar in zijn spirituele ontwikkeling

kan begeleiden.

 

Deze cursus bestaat uit 4 dagen van 10:00 tot 16:00 en wordt

afgerond met een certificaat. Na het behalen van dit certificaat

kun je doorstromen naar de vervolgcursus.

 

In deze vervolgcursus leer je meer dan alleen maar boodschappen

vanuit de spirituele wereld door te geven. Je leert blokkades aan

te voelen. Niet alleen blokkades die zijn ontstaan in dit leven, maar

ook blokkades vanuit bijvoorbeeld een vorig leven of uit een generatielijn.

 

In deze cursus gaan we dieper in op de energiestroming van het lichaam.

We gaan werken met blokkades die de natuurlijke balans in het

lichaam verstoren en  je leert hoe je deze kunt transformeren

zodat de energie weer vrij gaat stromen.

 

In dit deel leer je heel veel over jezelf. Je krijgt niet alleen inzicht

in het pad van de ander, je ontvangt ook veel inzichten over je eigen

weg en je eigen energiestroming.

 

Thema’s die o.a. behandeld worden:

  • Vorige levens
  • Generatielijnen
  • Familieopstellingen
  • Zielsdelen

 

De cursus is praktisch opgezet. Je oefent met je medecursisten.

De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Ik vind het belangrijk

dat ik iedereen persoonlijke aandacht kan geven en hem of haar

in zijn spirituele ontwikkeling kan begeleiden.

 

Deze cursus bestaat uit 4 dagen van 10:00 tot 16:00 en wordt

afgerond met een certificaat.

In deze twee praktijkdagen komt alles, wat je geleerd hebt in de

basis- en in de vervolgcursus, samen. Je leert alle methodes toe

te passen in de praktijk.

 

Waar mag je mee gaan werken?

Hoe begin en beëindig je een consult?

Wat doe je als je vastloopt in je consult?

Welke blokkades mogen aangeraakt worden,

getransformeerd worden?

 

We gaan werken met Therapeutisch Mediumschap.

We verdiepen onze individuele consulten: we gaan verbindingen

in de verschillende lagen energie zien, voelen en toepassen.

 

En tevens gaan we groepswerk doen: contacten leggen en

boodschappen doorgeven in een groep.

 

We leren zo nog beter met onze gidsen te communiceren, samen te werken.

We leren volledig te vertrouwen op ons gevoel.

 

Na het afronden van deze twee cursusdagen heb je voldoende

kennis en kunde om je eigen praktijk te starten. 

Zuiderlicht Breda

Basiscursus 2018:

21-01 / 04-02 / 18-02 / 25-02 VOL

30-09 / 07-10 / 21-10 / 04-11

Vervolgcursus 2018:

27-05 / 10-06 / 24-06 / 01-07

Praktijkdagen 2018:

data volgt

 

’t Westlicht, Goes

Basiscursus 2018:

03-03 / 10-03 / 24-03 / 07-04

29-09 / 13-10 / 27-10 / 10-11

Vervolgcursus 2018:

 

 

Body & Spirit, Oud-Beijerland

Basiscursus 2018: 

17-11 / 24-11 / 08-12 / 15-12

Vervolgcursus 2018:

02-06 /  09-06 /  16-06 /  30-06

Kosten:

Basis: € 395,-

Vervolg: € 395,-

Praktijkdagen: € 200,-

Enkele reacties:

.

“Wat het mij allemaal gebracht heeft is van ongeschatte waarde. Meer zelfvertrouwen,

zelfkennis en eigenwaarde. Ik ben hier heel dankbaar voor en voel al meer grip op en

gevoel om het negatieve van het positieve qua energieën te onderscheiden.

Het was voor mij wonderlijk wat er allemaal is gebeurd. Bedankt!”

“Ik voel me dankbaar. Je hebt me zoveel gegeven en zoveel geleerd. 

Dank je dat ik mocht zijn wie ik ben. Je bent aards en niet zweverig. Je bent puur

zorgzaam, liefdevol en je hebt een fijne energie. Je bent precies wat ik nodig had.” 

“Deze cursus heeft mij heel veel gebracht. Handvaten om om te gaan met allerlei

energieën en hoe het werkt bij en voor mij. Het heeft  mij geholpen om vaster

in mijn gevoel te staan! En te kunnen manifesteren. Ik vond de cursus leuk,

verfrissend, uitdagend en inspirerend. Dank je Ellen voor de mooie lesdagen.

Ik voel me als een vis in het water.”