Deel 3 Mediumschap & Healing 1-3

Deel 3 Mediumschap & Healing 1-3

In deel 3 gaan we weer een stap verder. In deze dagen komt alles, wat je geleerd hebt in de basis- en in de vervolgcursus, samen. Je leert alle methodes toe te passen in de praktijk.

We gaan werken met Therapeutisch Mediumschap.
We verdiepen ons in de werking van het energetisch lichaam en in onze individuele consulten: we gaan verbindingen in de verschillende lagen energie zien, voelen en toepassen. En tevens gaan we groepswerk doen: contacten leggen en boodschappen doorgeven in een groep.

We leren zo nog beter met onze gidsen te communiceren, samen te werken. We gaan Reading en Healing combineren en leren meer over het energetisch lichaam.

  • energetisch lichaam
  • regressietherapie
  • transformatie
  • demonstratie
  • opbouw consult
  • ethiek in Mediumschap

Deel 3 Mediumschap & Healing 1-3

30 mei
10:00-16:00 uur
Locatie: Groenstraat 14
4841 BD Prinsenbeek
beeldmerk-boom