Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe Your Life Your Energy omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Your Life Your Energy verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • U contact opneemt met Your Life Your Energy middels telefoon, email of andere berichten
 • U gebruik maakt van het contactformulier op de website
 • U gebruik maakt van het inschrijfformulier op de website
 • U zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Your Life Your Energy
 • U een bericht plaats op de website van Your Life Your Energy
 • U een behandeltraject (Trance Healing of coaching) aangaat met Your Life Your Energy

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Ik heb als enige toegang tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alles wat u mij meldt of besproken wordt is en blijft vertrouwelijk.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De informatiedie ik van u krijg is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.

Website

Wanneer u het contactformulier van de website gebruikt, wordt er naar uw persoonsgegevens gevraagd. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Gegevens die gevraagd worden zijn: uw naam, emailadres en telefoonnummer. Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus of workshop, dient u het inschrijfformulier op de website te gebruiken. Persoonsgegevens die gevraagd worden zijn: uw naam, adres en woonplaats, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens heb ik nodig om voor u een factuur op te kunnen maken en te verzenden.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Your Life Your Energy worden de volgende persoonsgegevens van u gevraagd: uw naam en emailadres. Wanneer u een bericht plaatst in mijn gastenboek, wordt er naar uw emailadres gevraagd. Deze persoonsgegevens worden niet op de website vermeld.

Links

Aan de website van Your Life Your Energy zijn, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden. Your Life Your Energy is niet verantwoordelijk voor de via hyperlinks aan de website gekoppelde websites.

Consulten

Tijdens het gebruik van behandelingen houd ik rekening met uw privacy. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat ik, als uw therapeut, een cliëntdossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen-oefeningen.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alles wat in een consult besproken wordt is en blijft vertrouwelijk. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Factuur

Ik heb uw persoonsgegevens nodig om een factuur op te kunnen maken. De gegevens die ik nodig heb voor een factuur zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • datum van cursus-workshop-consult of verkoop product
 • korte omschrijving van de cursus-workshop-consult of verkoop product
 • kosten van de cursus-workshop-consult of verkoop product
 • Bankgegevens worden beheerd door Rabobank Nederland

Bestemming van de verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt binnen Your Life Your Energy. Gegevens worden niet overgedragen aan derden.

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Juridische gegevens

Your Life Your Energy, eigenaar: Ellen Marijnissen
Vestigingsadres: Groenstraat 14, 4841 BD Prinsenbeek
Kamer van koophandel: 5699366

Persoonsgegevens

Elk gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijk persoon mot gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.
Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigingen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per email via: info@yourlifeyourenergy.nl. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

beeldmerk-boom