Halloween / Samhain (31 oktober)

Is het puur een commercieel feest of zit er meer achter?

Halloween is overgewaaid uit Amerika, maar zijn oorsprong komt uit Ierland en het Verenigd Koninkrijk. En dat maakt mij nieuwsgierig….

Wat is Halloween eigenlijk?
Ik zoek het even op: Halloween is een verbastering van het Engelse “ All Hallow Even” dat Allerheiligenavond betekent. De doden worden door de levenden herdacht.

Duizenden jaren geleden vierden de Kelten op 31 oktober oudejaarsavond (Samhain). Voor de Kelten begon alles vanuit het donker. Zij geloofden dat de sluier tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden op die avond het dunst was en dat dan de geesten van de overledenen hun vroegere woonplaatsen bezochten. Op deze dag werden er door velen een maaltijd georganiseerd en werden er extra borden bijgezet voor de overledenen met diens lievelingsmaaltijd. Voor het raam werden kaarsen geplaatst zodat hun dierbaren de weg naar huis kunnen vinden. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers.

Voor de Kelten was deze nacht ook het begin van het nieuwe jaar. Het feest houdt tevens verband met de seizoenswisseling en de cyclus van het leven.

Ook vanuit de Maya’s en Azteken werden de voorouders, de doden, vereert. Men bewaarde schedels en stelde deze tijdens rituelen tentoon om dood en wedergeboorte te symboliseren.

De Dag der Doden is hieruit ontstaan en is nu een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag. Ook hier gelooft men in de terugkeer van de doden. Op 1 november vieren ze dat de zielen van kinderen terugkeren en op 2 november die van volwassenen. Graven worden versiert en men offert er voedsel en drank. De Dag der Doden staat in het teken van samenzijn, verbondenheid en gezelligheid: Er wordt gedanst en gezongen.

Het is niet dat Halloween of De Dag der Doden nieuw is in Nederland: Met Sint Maarten gaan kinderen ook langs de deuren, zingen ze een liedje en krijgen ze vaak snoep. Sint Maarten wordt dan ook met Halloween in verband gebracht. Alleen ziet men Sint Maarten als een Christelijk feest en Halloween niet.

Ook Allerzielen en Allerheiligen, of te wel De Dag der Doden, wordt nog in Nederland gevierd. Allerheiligen is een Christelijk feest wat op 1 november wordt gevierd. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Deze dag heeft men samengebracht met het Keltisch feest Samhain en viert men de nagedachtenis van de doden. Op deze dagen worden alle overleden mensen herdacht, graven worden versierd, kaarsjes worden aangestoken.

Halloween…een feest voor kinderen en volwassen. Huizen en kerkhoven worden versierd en verlicht. Pompoenen zorgen voor de afweer van boze geesten. Als het donker wordt bellen of kloppen kinderen aan bij de huizen die versierd zijn en waar de lichtjes branden. Met “Trick or Treat” wordt de keuze gemaakt tussen een plagerijtje of iets lekkers.

Halloween…een feest waar verschillende stromingen samen komen en gevierd worden: Samhain, De Dag der Doden, Allerheiligen en Allerzielen en Sint Maarten.

Zo krijgt Halloween meer betekenis en is het veel meer dan een leuk commercieel feest. Het is een feest voor iedereen, vanuit ieders eigen beleving.

Ik wens jullie allen een fijne eigen Halloween toe.

Liefs Ellen