Zelfvertrouwen…wat is dat eigenlijk?

Het is een woord wat veel genoemd wordt in mijn praktijk en ik merk dat er veel definities zijn, of liever gezegd: ik merk dat er veel overtuigingen bestaan en gekoppeld zijn op het woord zelfvertrouwen.

Het gaat puur om de beleving die men aan het woord geeft. Het woord zelfvertrouwen zegt eigenlijk genoeg: vertrouwen hebben in jezelf. Niet meer èn niet minder. Maar men wil vaak juist meer en niet minder. Zelfvertrouwen laat men vaak afhangen van de impact van de situaties waarmee men te maken heeft. En met de impact bedoel ik: de emotionele reactie. Is de uitkomst negatief, dan daalt ons zelfvertrouwen, we hebben dan minder vertrouwen in ons doen en denken. Maar is de uitkomst positief dan stijgt ons zelfvertrouwen, we gaan meer geloven in onszelf. Apart toch?!

Je zelfvertrouwen is dan afhankelijk van de situatie waarin je verkeert . Je zelfvertrouwen staat dan niet meer in verbinding met het vertrouwen in jezelf. Want hoe vaak hebben we de situatie in de hand? Er zijn zoveel externe factoren die van invloed kunnen zijn op een situatie.  En als je je richt op al die factoren, dan ben je niet meer in verbinding met jezelf, maar afhankelijk van de omgeving. En laat jij je zelfvertrouwen afhangen van de uitkomst van die situatie.

Zelfvertrouwen wordt onderschat in onze maatschappij. Men koppelt het vaak aan vaardigheden en waardering. Als je iets kan èn je laat dat zien èn je ontvangt daar complimenten over, dan groeit je zelfvertrouwen als vanzelf. Maar als iets niet lukt en je krijgt de vaardigheid niet onder de knie, dan kan het zijn dat je vindt dat je faalt en daalt je zelfvertrouwen binnen enkele seconden. Ook als je geen complimenten ontvangt van getoonde inzet, kan dat zijn invloed zijn op je zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen en prestaties zijn dan ook voor velen aan elkaar gekoppeld. Wil je werken aan je zelfvertrouwen, koppel dan deze los van elkaar. Er ontstaat dan ruimte voor zelfwaardering. En zelfwaardering is de sleutel voor zelfvertrouwen. Zelfwaardering betekent dat je jezelf waardevol vindt, met èn zonder prestatie.

Het accepteren van jezelf, van wie je bent, is erg belangrijk bij het creëren van zelfvertrouwen. Weten hoe je in elkaar zit, op mentaal en emotioneel niveau. Wat je positieve en negatieve kanten zijn, wat je raakt en wat je blij maakt. Je kwaliteiten kennen, maar ook je valkuilen. Kortom: ken je zelf, ben bewust van jezelf en weet hoe je in elkaar zit. Dat is zelfvertrouwen!

Vertrouwen hebben in jezelf is weten wie je bent en wat je wel en niet kan.

Vertrouwen hebben in jezelf is bewust zijn van je gedachten. Gedachten hebben namelijk veel invloed op hoe we ons voelen. Wat je gedachte is bij een situatie, maakt hoe je je voelt. Het is belangrijk om hiervan bewust te zijn en deze gedachten te leren herkennen, zodat je ze kunt veranderen. Zet je gedachten stil, door aan jezelf te vragen: “wat gebeurd hier eigenlijk?”  Zo kan je de situatie vanuit een ander perspectief bekijken en ook andere gedachten creëren.

Vertrouwen hebben in jezelf is bewust zijn van je eigen kernwaarden. Kernwaarden kun je zien als persoonlijke principes over wat je belangrijk vindt en wat niet. Blijf ook bij je kernwaarden. Als het goed is, sta je daarvoor en is je leven daarop ingericht. Jouw kernwaarden hoeven niet altijd overeen te komen met de kernwaarden van de ander. Goed advies, hoe goed bedoelt ook, hoeft voor jou geen goed advies te zijn, als de kernwaarden niet overeenkomen. Op het moment dat je je eigen kernwaarden kent en daar je keuzes op baseert, ervaar je automatisch ook meer zelfvertrouwen.

Vertrouwen hebben in jezelf is ook bewust zijn van je kwaliteiten en valkuilen. Iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten. Ook jij! En wellicht denk je er te licht over of neem je ze voor lief. Ben eens bewust wat jouw kwaliteiten zijn, zo kan je ze ook beter inzetten.

Vertrouwen hebben in jezelf is ook bewust zijn dat iedereen anders is. Iedereen is uniek, dus ook jij! Zorg dat je geen kopie wordt van een ander. Er zijn altijd mensen die iets op of aan te merken hebben. Maar er zijn ook altijd mensen die jou nodig hebben en je aanwezigheid waarderen. En weet: iedereen draagt iets met zich mee, wat niet aan de buitenkant te zien is. Respecteer de ander en respecteer daarmee ook jezelf. Ga uit van je eigen kracht!

Vergeet wie je dacht te zijn, accepteer wie je bent…

Ken je gedachten en principes, ken je kwaliteiten en valkuilen, ken je angst en ga uit van je eigen kracht. Ken je zelf en accepteer jezelf, dan heb je zelfvertrouwen!