Runen september 2023

Heb je een Rune gekozen aan de hand van mijn post op Instagram of Facebook?

Dan kan je hier de betekenis van de Rune vinden:

1: Perthro

De rune staat voor het lot. Deze rune heeft met ons innerlijk en uiterlijk thuis te maken en geeft de noodzaak aan om te zorgen voor een stevig fundament. Bijzondere gebeurtenissen vinden plaats die zeer zeker een positieve invloed kunnen hebben. Iets wat lange tijd verborgen werd gehouden of geheim was, wordt geopenbaard.

2: Berkana

Doordat de berk bekend staat om het feit dat hij vuur kan overleven en zeer snel herstelt van schade, wordt deze rune in verband gebracht met wedergeboorte, purificatie en vruchtbaarheid. De opdracht is om te breken met slechte gewoonten die een negatieve invloed hebben op je gezondheid vooral als je daardoor je levenskwaliteit aanzienlijk kunt verbeteren. Berkana spoort je aan om je ideeën vorm te geven en projecten op te starten.

3: Inguz

Inguz was een vruchtbaarheidsgod, de rune staat daarom ook voor vruchtbaarheid en creativiteit. Je hebt je helemaal gegeven en dat heeft succes gehad. Deze veelbelovende rune staat voor een keerpunt in je leven. Je hebt je doel bereikt en de uitvoering van je project loopt ten einde. De resultaten zijn positief. Het kan zijn dat je een geliefde ontmoet waarbij je een diep gevoel van verbondenheid ervaart.

4: Eihwaz

De taxusboom werd gezien als de bewaarder van wijsheden en als een poort tot andere werelden. Om deze reden staat deze rune bekend als de sjamaanrune, omdat geloofd werd dat sjamanen de mogelijkheid hadden om naar de verschillende werelden te reizen. De rune staat voor motivatie en transformatie. Er is geen overwinning zonder strijd en geen groei zonder beproevingen. Eihwaz toont je dat je problemen nodig hebt om te komen tot de juiste oplossing waardoor je in staat bent situaties te creëren die je leven aangenamer maken.

5: Onvoorwaardelijke liefde

Dit is de blanco steen binnen de Runen, ‘Odin’ genaamd. Deze steen staat voor zowel voor het einde als voor een nieuw begin. Symbolisch zou deze rune de betekenis van een geboorte (het ontstaan van iets nieuws) kunnen hebben maar ook van de dood (afsluiting van een proces). Deze rune kan een situatie aangeven waarin je je volledig aan het lot overgelaten voelt of helemaal leeg bent. Een gebeurtenis waarin je teruggeworpen wordt op jezelf en waarbij je tegelijkertijd angstig bent maar ook het goddelijke in je ervaart waardoor grote krachten vrijkomen: onvoorwaardelijke liefde voor jezelf.

6: Thurisaz

Deze rune geeft een rustpauze aan, en raadt je aan geen snelle beslissingen te nemen. Het symboliseert een poort die je door moet gaan voordat je kunt zien wat er voor je ligt. Neem eerst de tijd om achterom te kijken en af te sluiten.

7: Hagalaz

Hagalaz is bekend als de weerrune. De betekenis wordt vaak uitgelegd als uitdagingen of oncontroleerbare interne en externe krachten. Hagalaz is de rune van de verstorende natuurkrachten die ons dwingen om ons aan te passen aan de veranderingen die zich voordoen. We kunnen weinig invloed uitoefenen op deze invloeden en het is beter om je aan te passen aan de situatie. Wanneer je flexibel bent en de gebeurtenissen weet te accepteren zul je er minder hinder van hebben.

8: Ansuz

Ansuz is de rune van de communicatie en het contact met de goddelijke macht. Het raadt je aan open te staan voor nieuwe ideeën en inzichten en je te verenigen met anderen om je doelen te bereiken.

9: Othila

Othala staat voor voorouders en geeft de invloeden aan die onze ouders en voorouders hebben (gehad) op onze persoonlijkheid. Othala vraagt van je iets op te geven wat deel uit maakt van je culturele achtergrond of familietraditie. Bij het trekken van deze rune is het belangrijk om afstand te doen van oude, aangeleerde patronen. In materiële zin kan deze rune ook een erfenis of een scheiding met verdeling van eigendommen aangeven.

10: Ehwaz

Het paard werd gezien als het meest behulpzame dier van het dierenrijk. De rune staat voor samenwerking en vooruitgang. Er staan veranderingen te gebeuren waarvan het resultaat een vooruitgang oplevert. Wanneer je betrokken bent bij zakelijke projecten, is het belangrijk om initiatieven te nemen. Ehwaz moedigt je aan om vertrouwen te hebben, op reis te gaan en je open te stellen voor nieuwe elementen in je leven.

11: Laguz

Water wordt in verband gebracht met intuïtie en emoties. Het is belangrijk om bij het trekken van deze rune naar je eigen gevoel te luisteren en je emoties de vrije loop te laten. Raak niet overspoeld door je angsten en onzekerheid maar zorg dat je greep krijgt op je onbewuste drijfveren. Leer de diepste dalen in jezelf kennen zodat je daarna de berg weer kunt beklimmen om ook de top te kunnen bereiken. Laguz staat voor een tijd van zuivering, bezinning, reorganisatie en herstructurering.

12: Raido

Raido vertegenwoordigd de cyclus van het leven. Deze rune staat dan ook voor veranderingen en reizen. Letterlijk, maar ook het reizen in de geest, de persoonlijke ontwikkeling. Deze rune symboliseert selfhealing en groei, herstellen van evenwicht.

13: Kano/Kenaz

Kenaz staat voor verlichting of goddelijk licht, het is de vuurrune. Kenaz werkt genezend en zuiverend en laat de duisternis verdwijnen. Het geeft je inzicht in je huidige situatie, en ondanks eventuele beperkingen of afhankelijkheid van anderen vindt je de kracht en het inzicht je eigen doelen te bereiken.

14: Nauthiz

De betekenis van deze rune is zelfontplooiing. De rune geeft aan dat de behoeften die iemand heeft vervult kunnen worden, wanneer daar aan gewerkt wordt. Vertragingen of mislukkingen kunnen worden aangekondigd door deze rune, want Naudiz brengt ons in contact met onze ‘schaduwkant’ en laat de gebieden in ons leven zien die in groei zijn achtergebleven en waar aan gewerkt dient te worden.

15: Wunjo

Dit is een positieve rune, die balans en harmonie symboliseert. Je bevindt je nu in een periode waarin geluk, rijkdom en gezondheid de boventoon voeren. De tijd van hard werken of problemen ligt achter je. Je bent tot jezelf gekomen waardoor er licht is gekomen in de duisternis.

16: Sowelu

De zon geeft licht en warmte en wordt gezien als de levenskracht. Voorspoed en gezondheid zijn de krachten die aan deze rune worden toegekend. Sowilo is de rune die je de kans geeft om al je mogelijkheden zo optimaal mogelijk te gebruiken waardoor zelfverwezenlijking en succes bereikt kan worden. De positieve invloed van deze rune heelt je en brengt je dichter bij volledigheid en eigenheid.

17: Gebo

Gebo staat voor het spirituele geschenk en voor generositeit. Het symboliseert vriendschap en samenwerking. Deze rune raadt je aan om enkel gelijkwaardige verbintenissen aan te gaan met respect voor de vrijheid en zelfbeschikking van de ander.

18: Jera

Deze rune geeft aan dat het verleden achter iemand gelaten kan worden en er een nieuwe tijd aanbreekt. Hiernaast staat de rune ook voor het profiteren van inspanningen in het verleden. Wanneer je deze rune hebt getrokken, mag je je verheugen op een positief eindresultaat. Deze rune moedigt je aan om door te zetten maar wijst je er tevens op om ook het geduld op te kunnen brengen om het juiste moment af te wachten. Ben je afhankelijk van derden, stel je dan flexibel op en forceer niets.

19: Algiz

Deze rune staat als symbool voor de wereldboom en stelt bescherming voor. Je maakt een periode door van volheid waarbij zich meerdere mogelijkheden aandienen om je leven nog meer inhoud en kleur te geven. Je hebt je emoties onder controle en staat met beiden benen stevig op de grond zodat je niet alleen jezelf beschermt maar ook de mensen in je omgeving die je dierbaar zijn.

20: Mannaz

Manaz wordt gezien als de vertegenwoordiger van onszelf, van de mensheid. In moeilijke tijden geeft deze rune aan dat er hulp nabij is maar ook dat de problemen vaak uit onszelf voortkomen en daarom door onszelf opgelost dienen te worden. Deze rune staat voor alle kwaliteiten die wij als mens bezitten en die ons onderscheiden van alle andere levende wezens. Manaz moedigt je aan om aansluiting te zoeken bij gelijkgestemden voor hulp of raad en advies in te winnen van deskundigen.

21: Teiwaz

Tyr was een oorlogsgod die zijn arm opofferde om de andere goden te redden. De rune wordt gezien als het teken om een offer te doen, waar je op de lange termijn van kunt profiteren en staat voor heldendom of overwinning. Ook is Teiwaz de rune die ons wijst op het naleven van afspraken en regels en er aan herinnert dat we ons dienen te houden aan onze verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen. Je krijgt via deze rune de kans om iets (karmisch) op te lossen. Deze strijdersrune geeft je uithoudingsvermogen, moed en toewijding om je volledig aan je taak te wijden.

22: Isa

Isa staat voor een periode van inactiviteit of een status quo. Isa verlangt een tijdelijk loslaten van je egoverlangens. Wanneer je je laat meedrijven op de stroom van het leven en meewerkt in bescheidenheid en stilte, zul je vanzelf de juiste beweging oppakken en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Stug doorgaan en je vastbijten in de materie heeft geen zin omdat je dan geen contact maakt met de diepere laag die de basis vormt van deze periode.

23: Dagaz

Dagaz staat voor duidelijkheid en verlichting. Je laat een periode van duisternis achter je en er breekt een periode van verlichting aan. Het kan zijn dat je leven een totaal andere kant op gaat maar daar is het nu de aangewezen tijd voor. Zelfs al moet je een sprong in het diepe wagen, heb er vertrouwen in dat alles op z`n pootjes terecht komt. Een succesvolle afsluiting van een ontwikkelingsfase die een grote invloed heeft voor de rest van je leven.

24: Uruz

De oeros stond bekend om zijn kracht en snelheid. Deze rune wordt hierom wel gezien als de rune voor de krijgers, omdat er heel veel vaardigheid nodig was om een oeros te bejagen. Uruz staat voor een periode van verandering, groei en zelfbewustzijn. Een overgangsfase die je kunt ervaren als verlies maar waarin kansen voor de toekomst liggen. Het is noodzakelijk om los te laten.

25: Fehu

Vee was een zeer belangrijk bezit in het verleden. Deze rune staat dan ook voor rijkdom of voorspoed en het onderzoeken van de waarde daarvan. Voeding zowel op aards als goddelijk niveau, welvaart en geestelijke rijkdom. Deze rune symboliseert voorspoed en creativiteit.

bron: catharinaweb.nl