G van GEVEN

Bewustzijns ABC

Geven, eigenlijk iets heel normaals, maar in de praktijk zie ik toch dat het iets complexer is dan gedacht. Veel mensen geven omdat ze er zelf iets voor terug willen of geven zonder zelf te kunnen ontvangen. Anderen zijn het juist niet gewend, vinden het moeilijk om te geven, omdat ze niet weten of anderen het wel willen ontvangen. Met daarbij de achterliggende gedachte: wat krijg ik ervoor terug, waar doe ik het voor, doe ik het wel goed? Een ding is zeker: iedereen wilt gezien en gehoord worden. Iedereen heeft behoefte aan aandacht. Dus eigenlijk wilt iedereen ontvangen.

Gever-Ontvanger

Als je puur alleen naar de woorden kijkt, hebben ze beide een vorm van afhankelijkheid in zich. Als je geeft ben je afhankelijk van diegene aan wie je het geeft: neemt deze het aan, kan deze het ontvangen? Met ontvangen ben je weer afhankelijk van diegene die geeft. Je kunt alleen ontvangen als er iets gegeven wordt.

Ik gebruik zelf liever de woorden: “Uitdelen en Eruit halen”. Blijf bij jezelf door in plaats van te geven, uit te delen. En in plaats van te ontvangen, zorg ervoor dat je zelf iets uit de situatie haalt. Zo kost het je geen energie en ontstaat er voor jezelf en je omgeving, een balans tussen geven en ontvangen.

Essentie van geven

Velen zijn helaas de essentie van geven kwijt. Geven zonder er iets voor terug te vragen/ te willen. Geven zonder voorwaarden, geven zonder beperkingen. Geven vanuit liefde, van mens tot mens. Geven omdat we allemaal iets te geven hebben, omdat het kan en omdat iedereen het kan gebruiken.

Ga eens bij jezelf na: Geef jij zonder voorwaarden of zit er altijd een voorwaarde aan?

“Liefde ontvangen is onbetaalbaar, geven is gratis”