Keltische Boomhoroscoop

De Kelten zagen bomen als levende, spirituele wezens die ons niet alleen troosten, steunen en gezelschap houden, maar ons ook diepgewortelde, verregaande wijsheid geven.

 

Ik wil graag de Keltische boomkalender (horoscoop) met jullie delen.

Voorbeeld: Ben je geboren op 21 juni, dan is de Vijgenboom je levensboom.

 

 

01 januari t/m 11 januari SPAR

Is de Sparrenboom je levensboom dan ben je een kwetsbare kame­leon.

Je bent erg bezig met de moeder­lijke band. Over het algemeen ben je ook gesloten en kwetsbaar. Om niet op te vallen pas je je te vaak aan je omgeving aan. Pas als je genoeg zelfvertrouwen hebt, laat jij je masker vallen en word je een vriend op wie men kan bouwen. Waarom dat masker? Je zoekt vertrouwen en veiligheid in deze wereld. Maar zoek die dingen nu eens in jezelf, dan kun je net als de spar op de berghellingen grote hoogten bereiken.

 

12 januari t/m 24 januari OLM

Is de iep je levensboom dan ben je een coöperatieve individualist.

Aan de ene kant ben je individu­alistisch, aan de andere kant ben je solidair met je medemens. Je hebt een rotsvast vertrouwen in de mens en houdt van creatieve types die niet meteen in een hokje zijn te plaatsen. Omdat jij je eigen weg volgt en niet achter de massa aanloopt, kom je soms wat als een zon­derling over. Blijf trouw aan je ei­gen positieve gedachten en ge­voelens en bedenk dat zonder enige magie niets lukt.

 

25 januari t/m 03 februari CIPRES

Is de Cipres je levensboom dan ben je een onafhankelijke knokker.

Je bent dol op zon en licht en hebt grote behoefte aan onafhankelijkheid. Wel wil je graag weten wat de zin van het leven is en geloof je heilig in reïncarnatie. Met enorme vechtlust probeer je kennis en vrijheid te verkrijgen. Bij deze speurtocht incasseer je grote tegenslagen, maar je kunt goed relativeren en laat je niet uit het veld slaan.

 

04 februari t/m 08 februari POPULIER

Als je de Populier je levensboom is, ben je een zorgeloos gezellig­heidsdier.

Als echte populier ben je buig­zaam en flexibel. Toch waai je niet met alle winden mee, want net als je levensboom ben je stevig ge­worteld. Je hebt een groot aan­passingsvermogen, maar laat je beslist niet onder sneeuwen . Je koestert je relaties en maakt snel contact met andere mensen. Alleen wanneer je in een koude af­standelijke omgeving bent, trek je je liever terug. En je hebt een he­kel aan fanatici en bekrompen mensen.

Omdat jij geen zorgen maakt voor de dag van morgen ben je soms wat verkwistend. Ook bewaak je je eigen grenzen niet altijd even zorgvuldig.

 

09 februari t/m 18 februari CEDERBOOM

Is de Ceder je levensboom dan ben je een vastberaden solist.

Er zijn ceders (bijvoorbeeld Abraham Lincoln en Napoleon) die zeer vastberaden hun eigen weg volgen en trouw blijven aan hun eigen overtuiging. Eenzaam zitten ze op hun commandopost en denken slechts aan een taak, waarbij ze eigen belang veel min­der belangrijk vinden. Door hun buitengewone uitstraling en inner­lijke kracht bereiken ze vaak hun doel. De meeste ceders zijn iets meer bescheiden. Hoewel ze de massa willen ontstijgen, beseffen ze toch dat ze niet alleen op de wereld zijn.

 

19 februari t/m 28 februari PIJNBOOM (DEN)

Is de Den je levensboom dan ben je een wijze practicus.

Alleen maar positieve karaktertrekken voor de den: ijverig, intelligent, behulpzaam, vriendelijk en soci-aal. Je bent praktisch ingesteld en houdt rekening met de toekomst. eigenlijk zit je akelig goed in elkaar, want je slaagt er vaak in om de juiste balans te vinden tussen gevoel en verstand. Daarom wordt je levensboom “vader der wijsheid” genoemd.

 

01 maart t/m 10 maart TREURWILG

Is de Wilg je levensboom dan ben je een flexibele durfal.

je bent zeer flexibel en tolerant. Je voelt je zowel bij een koningin als bij een zwerver thuis. Dromen zijn voor jou net zo belangrijk als rationele zaken. Op het eerste gezicht gewone dingen kunnen jou soms in vervoering brengen. Je hebt een groot inlevingsvermogen en bent niet bang voor de dood Je neemt soms veel risico, maar onder extreme omstandigheden bewaar jij je kalmte. Praktisch ingestelde wilgen doen soms grote ontdekkingen waarmee zij hun dromen realiseren.

 

11 maart t/m 20 maart LINDEBOOM

Is de Linde je levensboom dan ben je een creatieve dromer.

Je houdt van dromen, want je hebt een levendige fantasie. Ook ben je heel creatief en breng je anderen vaak op nieuwe ideeën. Tegelijk ben je kwetsbaar en dat maakt je vertederend. Was er maar niet die harde werkelijkheid, want jij blijft graag de wereld zien door de wondermooie bril van je dromen.

 

21 maart EIK

Als je de Eik als levensboom hebt, ben je een ijzeren doorzetter.

Je hebt dezelfde kracht en vastberadenheid als de eik. Je gaat graag tegen de stroom in en als je tegenstand ontmoet, wekt dat je vechtlust op. Je hebt een ijzeren gestel; eiken worden vaak stokoud. Aan rondlummelen heb je een hekel, je wilt je graag nuttig gebruiken. Zit het even tegen, dan ga je niet bij de pakken neerzitten maar stort je je vol enthousiasme op een nieuwe zaak. Je blijft jezelf onder alle omstandigheden en je kunt je totaal wijden aan een bepaald doel.

 

22 maart t/m 31 maart HAZELAAR

Als je de Hazelaar als levensboom hebt ben je een pionier bij uitstek.

Je levensboom is synoniem aan wellust en vruchtbaarheid. Steeds op zoek naar vernieuwing en nieuwe ervaringen, ben jij een initiator bij uitstek. Constant ben je bezig met het veranderen van je omgeving. Soms verander je de dingen zo snel, dat ze nauwelijks de tijd krijgen om in je te wortelen. een beetje meer geduld kan geen kwaad. En wist je dat je het “oude” ook kunt leren waarderen? Aan concurrentie heb je een hekel, het liefst schakel je concurrenten ze snel mogelijk uit.

 

01 april t/m 10 april LIJSTERBES

Als je de Lijsterbes als levensboom hebt ben je een geboren idealist.

Je bent een wereldverbeteraar en om je doel te bereiken geef je graag zelf het goede voorbeeld. Omdat je altijd aardig gevonden wilt worden,doe je wel eens te snel water bij de wijn.Wat minder reke­ning houden met andere en eisen durven te stellen, zou goed voor je zijn. Anders is de kans groot dat je omgeving misbruik van je gaat maken. Een flinke ruzie op z’n tijd kan heel gezond zijn.

 

11 april t/m 20 april ESDOORN

Als je de Esdoorn als levensboom hebt ben je een vrije vogel.

De esdoorn droomt van totale on­afhankelijkheid en een eigen identiteit. Prachtig, alleen kom je hiermee vaak in botsing met de samenle­ving en dat wil je ook weer niet. Dus zit er niet anders op dan veel energie steken in het overtuigen van je omgeving, want die wil je toch graag mee hebben. Veiligheid en comfort vindt je min­der belangrijk . Je hebt bewonde­ring voor mensen die zich helder en consequent presenteren. Als esdoorn val je op door grote wilskracht, gemeenschapszin en betrokkenheid

 

21 april t/m 30 april WALNOTENBOOM

Als de Walnoot je levens­boom is ben je een gepassioneerd filosoof.

Aan de ene kant ben je vol levens­lust en draag je dat ook uit. Aan de andere kant ben je gepassio­neerd bezig met belangrijke le­vensvragen en voortdurend op zoek naar de diepere zin van het bestaan. Je bent bereid om jezelf veel dingen te ontzeggen als dat je uiteindelijke doel dichterbij brengt. Je wilt gewoon de dingen niet half doen.Als je iets ècht wilt, zet je door tot het bittere einde. Ook in de liefde (“trouw tot aan de dood”). Je bent sterk geïnteres­seerd in de kracht van het onbe­wuste.

  

01 mei t/m 14 mei POPULIER

Als je de Populier je levensboom is, ben je een zorgeloos gezellig­heidsdier.

Als echte populier ben je buig­zaam en flexibel. Toch waai je niet met alle winden mee, want net als je levensboom ben je stevig ge­worteld. Je hebt een groot aan­passingsvermogen, maar laat je beslist niet onder sneeuwen . Je koestert je relaties en maakt snel contact met andere mensen. Alleen wanneer je in een koude af­standelijke omgeving bent, trek je je liever terug. En je hebt een he­kel aan fanatici en bekrompen mensen.

Omdat jij geen zorgen maakt voor de dag van morgen ben je soms wat verkwistend. Ook bewaak je je eigen grenzen niet altijd even zorgvuldig.

 

15 mei t/m 24 mei KASTANJEBOOM

Als de Kastanje je levensboom is, ben je een kritische stijfkop.

Als kastanje ben je zeer kritisch ten opzichte van jezelf en je om­geving. Omdat je niet van halve waarheden houdt, oriënteer je je grondig voordat je met een me­ning op de proppen komt. Wat is er mis met gezond verstand, rela­tiveren en vooral humor? Soms kun je te volhardend zijn in een bepaald standpunt, waardoor je omgeving jou als koppig en eigen­wijs ervaart. Ga af en toe eens in de schaduw van je levensboom zitten en je zult de waarheid vin­den.

 

25 mei t/m 03 juni ES

Als de Es je levensboom is, ben je een roekeloze carrièrejager.

Als es ben je niet altijd even mak­kelijk in de omgang. Je komt gauw over als koppig, berekend en ambitieus. En wees eerlijk, je bent er inderdaad op gebrand om vooruit te komen. Om je doel te bereiken ben je zelfs bereid alles op het spel te zetten. In afwach­ting van je grote kans heb je er geen moeite mee om enige tijd in de schaduw te blijven. Maar krijg je eenmaal de kans om de eerste viool te spelen dan doe je dat vir­tuoos. En als je dan je doel hebt bereikt, ben je meteen bereid om andere mensen vooruit te helpen. Essen zijn echte “trouble shooters”: ze slagen er vaak in om dingen die muurvast zitten weer uit het slop te halen.

 

04 juni t/m 13 juni HAAGBEUK

Is de Haagbeuk je levensboom dan ben je een kwetsbare vrede­stichter.

Je hebt een diepe gevoel voor rechtvaardigheid en je bent erg loyaal. Je voelt je soms te snel verantwoordelijk voor dingen en daarom krijg je nogal eens de Zwarte Piet toegespeeld. Jij bent zo’n type dat graag tegenstellin­gen wil overbruggen, omdat je ie­dereen graag gelijke kansen geeft èn vergevingszind bent. Je beschuldigd. Ook als je het moei­lijk hebt, draag je gelaten je lot.

 

14 juni t/m 23 juni VIJGENBOOM

Is de Vijgenboom je levensboom dan ben je een vriendelijk gevoe­lig mens.

Je bent zeer fijngevoelig en neemt vaak de hele wereld op je schou­ders. Je even terug trekken om emotioneel niet overbelastte ra­ken, is dan het motto. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat je je omgeving verstikt.

Beter is het je fijngevoeligheid te accepteren en je niet te verliezen in iedere nieuwe indruk. Bewaar de juiste maat tussen spontaniteit en rede, tussen kalmte en opwin­ding tussen zachtheid en bitter­heid. Onder alle omstandigheden kun je dan je gevoeligheid behou­den.

 

24 juni BERK

Is de Berkenboom je levensboom dan ben je een bescheiden rots in de branding

Een berk als vriend(in) is iemand van wie je op aan kunt. Hij is intel­ligent, beschikt over een goede intuïtie en blijft bescheiden, zelfs als hij de top heeft bereikt. Ook houdt een berk niet van veel op­hef; “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” zou zijn motto kunnen zijn. De berk vertroeft het liefst in zijn eigen beschermde, vertrouwde wereldje, maar ver­liest anderen daarbij niet uit het oog.

 

25 juni t/m 04 juli APPELBOOM

Is de Appelboom je levensboom dan ben je een geboren bemidde­laar.

Een geboren bemiddelaar,want je bent goed in het overbruggen van tegenstellingen. Aan de ene kant droom je van een mooier en vreedzame wereld, maar aan de andere kant streef je naar het haalbare. Rede en gevoel gaan bij jou goed samen. Je bent tolerant,

accepteert dat ieder mens zijn ei­gen weg gaat en helpt andere graag. Af en toe ben je grillig, maar over het algemeen toch evenwichtig. Je bent open en het liefst onder de mensen. Bij verdriet wordt je soms passief, maar meestal vindt je wel iemand an­ders die er erger aan toe is en door die persoon te helpen kom je door je eigen moeilijke periode heen. Appelbomen bereiken dik­wijls een hogere verantwoordelijke positie.

 

05 juli t/m 14 juli SPAR

Is de Sparrenboom je levensboom dan ben je een kwetsbare kame­leon.

Je bent erg bezig met de moeder­lijke band. Over het algemeen ben je ook gesloten en kwetsbaar. Om niet op te vallen pas je je te vaak aan je omgeving aan. Pas als je genoeg zelfvertrouwen hebt, laat jij je masker vallen en word je een vriend op wie men kan bouwen. Waarom dat masker? Je zoekt vertrouwen en veiligheid in deze wereld. Maar zoek die dingen nu eens in jezelf, dan kun je net als de spar op de berghellingen grote hoogten bereiken.

 

15 juli t/m 25 juli OLM

Is de Iep je levensboom dan ben je een coöperatieve individualist.

Aan de ene kant ben je individu­alistisch, aan de andere kant ben je solidair met je medemens. Je hebt een rotsvast vertrouwen in de mens en houdt van creatieve types die niet meteen in een hokje zijn te plaatsen. Omdat jij je eigen weg volgt en niet achter de massa aanloopt, kom je soms wat zon­derling over. Blijf trouw aan je ei­gen positieve gedachten en ge­voelens en bedenk dat zonder enige magie niets lukt.

 

26 juli t/m 04 augustus CIPRES

Is de Cipres je levensboom dan ben je een onafhankelijke knokker.

Je bent dol op zon en licht en hebt grote behoefte aan onafhankelijkheid. Wel wil je graag weten wat de zin van het leven is en geloof je heilig in reïncarnatie. Met enorme vechtlust probeer je kennis en vrijheid te verkrijgen. Bij deze speurtocht incasseer je grote tegenslagen, maar je kunt goed relativeren en laat je niet uit het veld slaan.

 

05 augustus t/m 13 augustus POPULIER

Als je de Populier je levensboom is, ben je een zorgeloos gezellig­heidsdier.

Als echte populier ben je buig­zaam en flexibel. Toch waai je niet met alle winden mee, want net als je levensboom ben je stevig ge­worteld. Je hebt een groot aan­passingsvermogen, maar laat je beslist niet onder sneeuwen . Je koestert je relaties en maakt snel contact met andere mensen. Alleen wanneer je in een koude af­standelijke omgeving bent, trek je je liever terug. En je hebt een he­kel aan fanatici en bekrompen mensen.

Omdat jij geen zorgen maakt voor de dag van morgen ben je soms wat verkwistend. Ook bewaak je je eigen grenzen niet altijd even zorgvuldig.

 

14 augustus t/m 23 augustus CEDER

Is de Ceder je levensboom dan ben je een vastberaden solist.

Er zijn ceders (bijvoorbeeld Abraham Lincoln en Napoleon) die zeer vastberaden hun eigen weg volgen en trouw blijven aan hun eigen overtuiging. Eenzaam zitten ze op hun commandopost en denken slechts aan een taak, waarbij ze eigen belang veel min­der belangrijk vinden. Door hun buitengewone uitstraling en inner­lijke kracht bereiken ze vaak hun doel. De meeste ceders zijn iets meer bescheiden. Hoewel ze de massa willen ontstijgen, beseffen ze toch dat ze niet alleen op de wereld zijn.

 

24 augustus t/m 02 september PIJNBOOM (DEN)

Is de Den je levensboom dan ben je een wijze practicus.

Alleen maar positieve karaktertrekken voor de den: ijverig, intelligent, behulpzaam, vriendelijk en soci-aal. Je bent praktisch ingesteld en houdt rekening met de toekomst. eigenlijk zit je akelig goed in elkaar, want je slaagt er vaak in om de juiste balans te vinden tussen gevoel en verstand. Daarom wordt je levensboom “vader der wijsheid” genoemd.

 

03 september t/m 12 september TREURWILG

Is de Wilg je levensboom dan ben je een flexibele durfal.

je bent zeer flexibel en tolerant. Je voelt je zowel bij een koningin als bij een zwerver thuis. Dromen zijn voor jou net zo belangrijk als rationele zaken. Op het eerste gezicht gewone dingen kunnen jou soms in vervoering brengen. Je hebt een groot inlevingsvermogen en bent niet bang voor de dood Je neemt soms veel risico, maar onder extreme omstandigheden bewaar jij je kalmte. Praktisch ingestelde wilgen doen soms grote ontdekkingen waarmee zij hun dromen realiseren.

 

13 september t/m 22 september LINDEBOOM

Is de Linde je levensboom dan ben je een creatieve dromer.

Je houdt van dromen, want je hebt een levendige fantasie. Ook ben je heel creatief en breng je anderen vaak op nieuwe ideeën. Tegelijk ben je kwetsbaar en dat maakt je vertederend. Was er maar niet die harde werkelijkheid, want jij blijft graag de wereld zien door de wondermooie bril van je dromen.

 

23 september OLIJFBOOM

Wijsheid

Juist de olijfboom is belangrijk, omdat de Kelten in het gebied rond de Middellandse Zee leefden. Deze boom was voor hen onmisbaar. Net als deze boom houd de persoon van zon en warmte. Ook hebben ze het liefst zonnige en warme mensen om zich heen. Ze geven anderen de vrijheid die ze zelf ook willen en zijn voor iedereen vriendelijk en aardig. Ze zitten evenwichtig in elkaar en kunnen tegenslagen goed verwerken, ruzies, spanning en strijd daarentegen niet. Ook zijn ze betrokken bij anderen en worden wel eens gekwetst als anderen geen rekening houden met hun gevoelens. Ze vinden het heerlijk om hun kennis en bezittingen met anderen te delen. Ze zijn verdraagzaam, vrolijk en rechtvaardig.

 

24 september t/m 03 oktober HAZELAAR

Als je de Hazelaar als levensboom hebt ben je een pionier bij uitstek.

Je levensboom is synoniem aan wellust en vruchtbaarheid. Steeds op zoek naar vernieuwing en nieuwe ervaringen, ben jij een initiator bij uitstek. Constant ben je bezig met het veranderen van je omgeving. Soms verander je de dingen zo snel, dat ze nauwelijks de tijd krijgen om in je te wortelen. een beetje meer geduld kan geen kwaad. En wist je dat je het “oude” ook kunt leren waarderen? Aan concurrentie heb je een hekel, het liefst schakel je concurrenten ze snel mogelijk uit.

 

04 oktober t/m 13 oktober LIJSTERBES

Als je de Lijsterbes als levensboom hebt ben je een geboren idealist.

Je bent een wereldverbeteraar en om je doel te bereiken geef je graag zelf het goede voorbeeld. Omdat je altijd aardig gevonden wilt worden,doe je wel eens te snel water bij de wijn.Wat minder reke­ning houden met andere en eisen durven te stellen, zou goed voor je zijn. Anders is de kans groot dat je omgeving misbruik van je gaat maken. Een flinke ruzie op z’n tijd kan heel gezond zijn.

 

14 oktober t/m 23 oktober ESDOORN

Als je de Esdoorn als levensboom hebt ben je een vrije vogel.

De esdoorn droomt van totale on­afhankelijkheid en een eigen identiteit. Prachtig, alleen kom je hiermee vaak in botsing met de samenle­ving en dat wil je ook weer niet. Dus zit er niet anders op dan veel energie steken in het overtuigen van je omgeving, want die wil je toch graag mee hebben. Veiligheid en comfort vindt je min­der belangrijk . Je hebt bewonde­ring voor mensen die zich helder en consequent presenteren. Als esdoorn val je op door grote wilskracht, gemeenschapszin en betrokkenheid

 

24 oktober t/m 11 november WALNOTENBOOM

Als de Walnoot je levens­boom is ben je een gepassioneerd filosoof.

Aan de ene kant ben je vol levens­lust en draag je dat ook uit. Aan de andere kant ben je gepassio­neerd bezig met belangrijke le­vensvragen en voortdurend op zoek naar de diepere zin van het bestaan. Je bent bereid om jezelf veel dingen te ontzeggen als dat je uiteindelijke doel dichterbij brengt. Je wilt gewoon de dingen niet half doen.Als je iets ècht wilt, zet je door tot het bittere einde. Ook in de liefde (“trouw tot aan de dood”). Je bent sterk geïnteres­seerd in de kracht van het onbe­wuste.

 

12 november t/m 21 november KASTANJEBOOM

Als de Kastanje je levensboom is, ben je een kritische stijfkop.

Als kastanje ben je zeer kritisch ten opzichte van jezelf en je om­geving. Omdat je niet van halve waarheden houdt, oriënteer je je grondig voordat je met een me­ning op de proppen komt. Wat is er mis met gezond verstand, rela­tiveren en vooral humor? Soms kun je te volhardend zijn in een bepaald standpunt, waardoor je omgeving jou als koppig en eigen­wijs ervaart. Ga af en toe eens in de schaduw van je levensboom zitten en je zult de waarheid vin­den.

 

22 november t/m 01 december ES

Als de Es je levensboom is, ben je een roekeloze carrièrejager.

Als es ben je niet altijd even mak­kelijk in de omgang. Je komt gauw over als koppig, berekend en ambitieus. En wees eerlijk, je bent er inderdaad op gebrand om vooruit te komen. Om je doel te bereiken ben je zelfs bereid alles op het spel te zetten. In afwach­ting van je grote kans heb je er geen moeite mee om enige tijd in de schaduw te blijven. Maar krijg je eenmaal de kans om de eerste viool te spelen dan doe je dat vir­tuoos. En als je dan je doel hebt bereikt, ben je meteen bereid om andere mensen vooruit te helpen. Essen zijn echte “trouble shooters”: ze slagen er vaak in om dingen die muurvast zitten weer uit het slop te halen.

 

02 december t/m 11 december HAAGBEUK

Is de Haagbeuk je levensboom dan ben je een kwetsbare vrede­stichter.

Je hebt een diepe gevoel voor rechtvaardigheid en je bent erg loyaal. Je voelt je soms te snel verantwoordelijk voor dingen en daarom krijg je nogal eens de Zwarte Piet toegespeeld. Jij bent zo’n type dat graag tegenstellin­gen wil overbruggen, omdat je ie­dereen graag gelijke kansen geeft èn vergevingszind bent. Je beschuldigd. Ook als je het moei­lijk hebt, draag je gelaten je lot.

 

12 december t/m 21 december VIJGENBOOM

Is de Vijgeboom je levensboom dan ben je een vriendelijk gevoe­lig mens.

Je bent zeer fijngevoelig en neemt vaak de hele wereld op je schou­ders. Je even terug trekken om emotioneel niet overbelastte ra­ken, is dan het motto. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat je je omgeving verstikt.

Beter is het je fijngevoeligheid te accepteren en je niet te verliezen in iedere nieuwe indruk. Bewaar de juiste maat tussen spontaniteit en rede, tussen kalmte en opwin­ding tussen zachtheid en bitter­heid. Onder alle omstandigheden kun je dan je gevoeligheid behou­den.

 

22 december BEUKENBOOM

Is de Beukenboom je levensboom dan ben je een geduldige doorzet­ter.

Als beuk ben je vaak koning van je eigen domein. Rustig wacht je je kans af en in de schaduw van an­dere bereid je je voor op wat gaat komen.Je hebt veel doorzettings­vermogen en geduld. Jouw tijd komt wel, daar bij je van over­tuigd. Als het moment dan is aan­gebroken om voor het licht te tre­den, ken je geen plankenkoorts . Met flair pik je je nieuwe rol op en daarmee oogst je veel applaus.Je wil echter nog wel eens de lessen van het verleden vergeten, omdat je teveel bent gefixeerd op het he­den en de toekomst

 

23 december t/m 31 december APPELBOOM

Is de Appelboom je levensboom dan ben je een geboren bemidde­laar.

Een geboren bemiddelaar,want je bent goed in het overbruggen van tegenstellingen. Aan de ene kant droom je van een mooier en vreedzame wereld, maar aan de andere kant streef je naar het haalbare. Rede en gevoel gaan bij jou goed samen. Je bent tolerant,

accepteert dat ieder mens zijn ei­ gen weg gaat en helpt andere graag. Af en toe ben je grillig, maar over het algemeen toch evenwichtig. Je bent open en het liefst onder de mensen. Bij verdriet wordt je soms passief, maar meestal vindt je wel iemand an­ders die er erger aan toe is en door die persoon te helpen kom je door je eigen moeilijke periode heen. Appelbomen bereiken dik­wijls een hogere verantwoordelijke positie.

 

Bron: www.boomkalender.nl