P van Plan

PLAN, een veel gebruikt woord. Een woord wat rust kan geven, maar ook een hoop stress kan opleveren. Zonder Plan is er geen beweging, al lijkt de beweging te stoppen bij het maken van een Plan.

PLAN, het klinkt voor mij zo rechtlijnig, zo gekaderd, omringd, ommuurd, koud. Is Plan hetzelfde als Richting, als Doel, als Ontwikkeling, als Groei…?

Heb jij een plan?

Ik heb een visie, een missie, een doel, een idee (meerdere zelfs), maar een plan….bij dit woord stagneert mijn energie en krijg ik een black-out.

Is Plan hetzelfde als Planning?

Voel eens even in…Twee woorden met ongeveer dezelfde betekenis, maar met een ander gevoel. Planning is een woord wat beter bij mij past. Een planning is voor mij hetzelfde als Structuur, Organiseren. Een planning voelt voor mij meer eigen, als iets van mezelf, als meebewegen in een reeds bestaande beweging, energiestroming. Een plan voelt meer als iets waaraan je moet voldoen, iets wat opgelegd is/wordt.

Plan in mijn praktijk

Klanten vragen weleens aan mij: en wat is nu jouw plan voor mij? Wat gaan we de volgende keer doen? Natuurlijk heb ik zo mijn ideeën, een richting, maar veel belangrijker voor mij is het doel wat we willen bereiken. Maar een plan…ik zou zeggen: het plan is dat we stap voor stap ons doel proberen te bereiken. Ik kan dat niet verder uitwerken in een concreet plan, sowieso geen gedetailleerd plan. Het is maar net welke veranderingen er tussentijds plaatsvinden, welke stappen mijn klanten zetten, bewust en onbewust en wat ze op dat moment nodig hebben. Klanten hoeven zo voor mij niet aan een Plan te voldoen, zo ontstaat er ook geen druk, geen faalangst, maar bewustzijn. Bewustzijn in hun eigen kunnen.

Gevoel versus Verstand

Met een Plan moet ik te veel nadenken, Planning voelt voor mij intuïtiever.

Plan en Planning, Verstand en Gevoel. Toekomst en Heden.

Woorden doen onbewust veel met je.

Dus heb je moeite met het woord Plan, voelt dit zwaar, heb je last van faalangst…verander dan het woordje Plan in Planning en ruimte zal ontstaan…

Liefs Ellen