Alles verandert…

ALLES VERANDERT…zowel om ons heen, als in onszelf. We zitten in de overgangsfase/voorbereidingsfase net voor de Herfst-equinox, wanneer dag en nacht even lang zijn. Aan de ene kant is er een boost aan energie, aan de andere kant de behoefte aan rust. Het is het zoeken naar, terugvinden van, een goede balans in dualiteit, in uitersten, in emoties, in energie en in jezelf.  

Dieper dan de verandering van het weer

De dagen worden donkerder en kouder. Maar het gaat verder en dieper dan de verandering van het weer, de lucht en het licht. Net zoals de verandering in de natuur, start ook de verandering in onszelf. Een proces van inkeer, aandacht en acceptatie. Een proces van vertrouwen. En wellicht voel je al die veranderingen al in en om je heen.

Door de dagen die korter worden, zoeken we weer meer de warmte en geborgenheid op in en rondom ons huis. Bewust en onbewust volgen we het ritme van de natuur: zoals de natuur zich terugtrekt in groeikracht, zo trekken wij onszelf ook terug in onze huizen.

ZIJN in plaats van DOEN

De herfst is een tijd om te ZIJN in plaats van te DOEN. Even stil staan, even pas op de plaats. En niet om niks te doen, nee om ruimte te creëren, ruimte voor jezelf, zodat je de mogelijkheden weer kunt zien, zodat datgene kan groeien wat mag groeien.

Door stil te staan, kan je juist de behoefte hebben om iets te veranderen. Dat er als het ware een mist optrekt en dat je nu pas ziet en voelt hoe het moet, hoe het anders kan. Dat je nu de energie hebt om dingen te veranderen, grenzen bij te stellen, patronen te doorbreken. Dat je nu de mogelijkheden ziet die je eerder niet zag.  

Nieuwe richting

De herfst is namelijk ook een tijd van nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. Juist omdat je meer tot jezelf komt, voel je ook wat bij je past, waar je blij en vrolijk van wordt. Neem deze tijd om nieuwe ideeën uit te pluizen, aandacht te geven, te voelen wat het bij je doet, voordat je er meteen instapt en tot actie overgaat.

Het zijn de zaadjes die aandacht nodig hebben om tot iets groots uit te groeien. Gebruik de ideeën als leidraad voor een nieuwe richting, een nieuw pad dat je in wilt slaan. En wees dankbaar, dankbaar voor wat je het afgelopen jaar hebt ervaren, welke stappen (groot of klein) je hebt gezet. Ben bewust van je eigen ontwikkelingen en wees daar trots op.

Mabon

Een mooie voorbereiding op Mabon, het Keltische jaarfeest wat gevierd wordt op 23 september wanneer de herfst-equinox de Herfst inluidt.