Basisbehoeften

Sta jij weleens stil bij jouw basisbehoeften?

We zijn allemaal op zoek naar het vullen en vervullen van bepaalde basisbehoeftes in ons leven. Wellicht zijn de universele basisbehoeften van het leven wel bij jou bekend of heb je er ooit over gelezen of van gehoord, maar is het lang geleden dat je hier bij stil hebt gestaan of deze bewust hebt onderzocht.

Wat eerst was, hoeft nu niet zo te zijn…

We leven ons leven, het gaat vanzelf, voor je het weet ben je alweer een jaartje ouder. Ondertussen vinden er veel veranderingen plaats, zo ook in jouw basis en in jouw kernwaarden. En klopt deze basis eigenlijk nog wel? Waar hebben we eigenlijk echt behoefte aan in ons leven?

Jouw basis, jouw kern

In deze donkere periode van het jaar, is het fijn om even stil te staan bij jouw basis, jouw kern, en deze opnieuw te onderzoeken, inventariseren en rangschikken.

Hoe is het met jouw gevoel van veiligheid?

Heb jij genoeg ruimte om jezelf te kunnen zijn?

Waar haal jij je erkenning uit: het gevoel van gezien en gehoord worden?

Heb je genoeg tijd en ruimte om jezelf te ontwikkelen?

Onbewuste veranderingen in behoeften

We staan er vaak helemaal niet bij stil, hoe belangrijk onze basisbehoeften wel niet zijn. Wat er gebeurt, als daar iets in verandert. Het gaat vaak onbewust, totdat je lichaam reageert, totdat je voelt dat iets je beperkt, totdat je energie niet meer stroomt, totdat je voelt dat je jezelf kwijt bent….

Universele basisbehoeften

Er is al veel over geschreven, je kunt er heel veel over terugvinden op het internet.
Op nummer één staat de piramide van Maslow. Deze laat zien dat mensen basisbehoeften hebben, en dat bepaalde behoeften pas optreden als een andere behoefte is vervuld. 

Niet iedereen is hetzelfde

Gebaseerd op wat mensen willen, zullen sommige behoeften groter en belangrijker zijn dan anderen. 

In mijn praktijk ga ik uit van de volgende basisbehoeften die nodig zijn voor een goede basis, vertrekpunt om jezelf te kunnen en mogen zijn.

1. Gevoel van Veiligheid

De primaire basisbehoefte is veiligheid. Hieronder vallen Fysieke veiligheid en Emotionele veiligheid. Dit zijn de behoeften die nodig zijn om te blijven leven.

Fysieke veiligheid is in het teken van overleven: onderdak, eten, slaap en warmte.

Emotionele veiligheid is het gevoel van geborgenheid, van liefde, van vertrouwen, van aanraking.

2. Ruimte en variatie

Als er een gevoel van veiligheid aanwezig is, hebben we behoefte aan ruimte, aan variatie, aan ontdekken. Een speelveld om te ademen, te experimenteren, te ervaren van alles wat leeft en stroomt.  

Behoefte aan uitdagingen die je emotionele en fysieke grenzen oprekken.

3. Liefde en erkenning

Als je ruimte ervaart om jezelf te kunnen zijn, ontstaat de behoefte om erkenning. Hieronder valt het ontwikkelen en onderhouden van een sociaal leven, een vriendschap, een liefdesrelatie.  Ieder mens verlangt ernaar om gezien en gehoord te worden, om belangrijk en/of waardevol te zijn. Een zoektocht naar erkenning, onvoorwaardelijke liefde en verbondenheid.

Gezien en gehoord worden is een basisbehoefte die heel vaak naar voren komt in mijn praktijk. Een behoefte die bepalend is voor zelfontplooiing.

4. Zelfontplooiing

Nadat bovenstaande behoeften zijn vervuld ontstaat er ruimte voor zelfontwikkeling en groei. Groei is gelijk aan leven. Welke weg ga jij bewandelen, hoe wil jij je leven verder invullen? Een behoefte aan leren en ontdekken, aan uitdagingen en grenzen verleggen. Een behoefte aan geluk, trotsheid, plezier en eigenwaarde.

5. Overgave, bijdrage en zingeving

Pas als al deze behoeften zijn vervuld, kan je je afvragen: en wat is mijn bijdrage aan het grote geheel? Wat is mijn doel en taak in dit leven? Wat kan ik nog meer van anderen leren over het leven en wat kan ik anderen leren. Een balans tussen geven en nemen, van loslaten en toelaten.

Uiteindelijk gaat het om:

Ik heb genoeg, ik ben genoeg, ik doe genoeg.