Lente … Water, Lucht of Hout?

Wat is nu het element dat hoort bij de Lente?

De een spreekt over Hout, een ander weer over Water en/of Lucht. Het is maar net welke elementenleer je toepast en vanuit welke elementenleer je het bekijkt. Alle elementen zijn verweven met ons leven, verbonden met elkaar en terug te vinden in de natuur.

Vier of vijf elementen

Er is een Westerse en Oosterse elementenleer. De Oosterse elementenleer bestaat uit de vijf elementen: Aarde, Water, Vuur, Hout en Metaal. De Westerse elementenleer bestaat uit de vier elementen: Aarde, Lucht, Vuur en Water.

Nu bestaan er verschillende verdelingen van deze vier elementen met de windrichtingen en de daarbij behorende seizoenen. Vanuit het Keltisch jaarwiel (pagan, hekserij) is de Lente verbonden met de windrichting het Oosten en het element Lucht. Vanuit het sjamanistische medicijnwiel is de Lente ook verbonden met de windrichting het Oosten, maar nu met het element Water. En vanuit de Oosterse elementenleer is de Lente verbonden met het element Hout.

De vier elementen

De vier elementen; Aarde, Lucht, Vuur en Water, zijn in vele culturen en religie terug te vinden en worden tot op heden nog veel gebruikt. Je vindt ze o.a. terug in astrologie, psychologie, tarot, magie, sjamanisme en hekserij…

Het (Keltisch) jaarwiel

Het Keltische jaarwiel volgt de cyclus van de natuur, de cyclus van het leven. Hierin zijn de vier elementen opgenomen, verbonden met de vier seizoenen en de vier windrichtingen.

Het element Aarde is verbonden met het Noorden, met de nacht en met de Winter. Aarde staat hierin symbool voor vruchtbaarheid, voor het leven, de dood en wedergeboorte, voor zuiverheid, wijsheid, veiligheid, geborgenheid en vernieuwing. Verbonden met de Winter is dit de periode van voor innerlijke groei: voor bezinning, zelfreflectie en tot jezelf komen.

Het element Lucht is verbonden met het Oosten, met de ochtend, met de Lente. Lucht staat hierin symbool voor mogelijkheden, communicatie en creëren. Verbonden met de Lente is dit een periode van ontkieming en groei.

Het element Vuur is verbonden met het Zuiden, met de middag, met de Zomer. Vuur is staat hierin symbool voor liefde, passie, actie en transformatie. Verbonden met de Zomer is dit de periode van vertrouwen en volledige bloei.

Het element Water is verbonden met het Westen, met de avond, met de Herfst. Water staat hierin symbool voor beweging en transformatie. Verbonden met de Herfst is dit een periode van oogsten, overvloed, loslaten en dromen.

Medicijnwiel (sjamanisme)

Vanuit het sjamanisme zijn de elementen verbonden met het Medicijnwiel. Dit wiel symboliseert onze levensweg. Bij het medicijnwiel start je in het Oosten, de plek waar de zon op komt, de plek van verlichting. Hier krijgt de ziel (spirit) een fysiek lichaam en staat symbool voor de geboorte van een kind. In het Zuiden is het kind een puber en in het Westen een volwassen persoon. De weg leidt vervolgens naar het Noorden, de laatste fase van dit leven: ouderdom. Van hieruit gaan we weer in het oosten waar het lichaam weer terug gegeven wordt aan de aarde en opnieuw geboren wordt. Ga je vanuit dit inzicht de elementen koppelen dan is het maar net welke richting van Sjamanisme je volgt. In bepaalde stromingen binnen het sjamanisme is het Oosten verbonden met het element Aarde, maar in andere stromingen is het Oosten juist verbonden met het element Water.

Boeddhisme

Ook vanuit het Boeddhisme wordt er gesproken over vier elementen die aanwezig zijn in alle materiële voorwerpen van onze fysieke wereld. Water symboliseert cohesie en flexibiliteit, Aarde symboliseert hardheid en inflexibiliteit, Lucht symboliseert materiële leegte en Vuur symboliseert warmte. In het menselijk lichaam is bloed een voorbeeld van (voornamelijk) water, botten een voorbeeld van aarde, de mondholte een voorbeeld van lucht, en de warmte van het lichaam een voorbeeld van vuur. 

Astrologie

In de astrologie komen ook de vier elementen terug. De sterrenbeelden zijn onderverdeeld in vuurtekens (Ram, Leeuw, Boogschutter), aardetekens (stier, maagd en steenbok), luchttekens (tweelingen, weegschaal, waterman) en watertekens (kreeft, schorpioen, Vissen).

Watertekens staan voor intuïtie, emotie en gevoel en zijn de stroom van het leven. Aardetekens staan voor groei en creatie, stabiliteit en zijn voornamelijk praktisch ingesteld. Luchttekens staan weer voor actie, ideeën en verandering. En de vuurtekens staan voor het leven en de energie.

Psychologie

In de psychologie spreekt men van Vuurmensen, Aardemensen, Luchtmensen en Watermensen. Deze indeling is gebaseerd op kenmerken en karaktereigenschappen van de persoon. Vuurmensen zorgen voor veranderingen, Luchtmensen bieden mogelijkheden, Aardemensen zorgen voor kalmte en Watermensen openen je hart.

Vijf elementen

De Oosterse vijf elementenleer bestaat uit: Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal. Deze elementen spelen een belangrijke rol in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De vijf elementen vormen een levenscirkel die in alles dat leeft terugkomt. In de Chinese geneeskunde wordt gekeken naar hoe de elementen zich verhouden in de persoon, welke elementen zijn goed vertegenwoordigd en welke zijn uit balans.

Alles beweegt in een cirkel, gaat moeiteloos in elkaar over en heeft invloed op elkaar. Water verschijnt en transformeert in Hout, Hout breekt door en wordt Vuur, Vuur dooft uit in Aarde, Aarde gaat over in Metaal, Metaal muteert tot Water en dan begint de cyclus weer van voren af aan.

Het element Water is de energie van de nacht en symboliseert de Winter en de dood. Het element Hout symboliseert de ochtend, de Lente, de geboorte en de kindertijd. Het element Vuur vertegenwoordigt het middaguur, de Zomer en de bloei van het leven. Het element Aarde staat voor de energie van de middag, de Nazomer, de vroege Herfst en de middelbare leeftijd. Het element Metaal staat voor het eind van de dag, de vroege avond, het late najaar en de ouderdom.

Dus ja…terug naar de vraag: Wat is nu het element wat hoort bij de Lente?

Het is dus maar net welke elementenleer je toepast en vanuit welke elementenleer je het bekijkt. De associaties van de elementen zijn veelal hetzelfde.

Maar het allerbelangrijkste is: dat wat bij jou past en wat goed voelt voor jou.