Geluks- of ongeluksgetal?

Geluks- en ongeluksgetallen

Komende vrijdag is het vrijdag de 13e. Voor velen staat deze dag bekend als ongeluksdag. Wist je dat dit de eerste en tevens ook de enigste vrijdag de 13e van dit jaar (2022) is?

Vrijdag de 13e komt ieder jaar minstens één en maximaal drie keer voor. Iedere maand die begint op een zondag, heeft een vrijdag de 13e in zijn maand.

Is het nou echt een ongeluksdag of pure bijgeloof?

De betekenis van getallen en of ze worden beschouwd als geluks-of ongeluksgetallen, verschilt per cultuur en per historische periode. In Spanje en Latijns-Amerikaanse landen is dinsdag de 13e een ongeluksdag. In Italië wordt 13 gezien als een geluksgetal: daar is vrijdag de 17e juist een ongeluksdag.

Vrijdag de 13e

Waarom wordt vrijdag de 13e gezien als een ongeluksdag? Er zijn verschillende verklaringen. De veel voorkomende is die van het Laatste Avondmaal. Er waren 13 personen aanwezig: de 12 discipelen en jezus. De 13e persoon die bij de maaltijd verscheen was de verrader Judas. En Jezus werd gekruisigd en stief op een vrijdag.

Een andere verklaring is de ondergang van de Tempeliers op vrijdag 13 oktober 1307, de dag dat ze werden opgepakt.

Maar er is ook nog een verklaring vanuit het oude Egypte: Volgens de Egyptenaren waren er 12 fases in het leven, de laatste de 13e was de dood. Voor de Egyptenaren was leven na de dood net zo reëel en belangrijk als de andere fases. Later, toen men bang werd voor de dood, werd dit een angstige fase.

En dan hebben we nog Loki, de Noorse god van het vuur. Deze was niet uitgenodigd voor het etentje van de andere 12 goden. Loki was kwaad en lokte een ruzie uit  tussen de goden. Het verhaal lijkt op dat van het Laatste Avondmaal: 13 gasten aan tafel brengt ongeluk.

De vrijdagen werden door de Romeinen gebruikt om doodvonnissen te voltrekken. En volgens deze Romeinen was het getal 13 het symbool voor dood en verwoesting.

In Italie heeft het getal 17 de associatie met de dood. Vandaar dat hun ongeluksdag valt op vrijdag de 17e.

Al met al veel is een hoop bijgeloof. Zo erg dat er nog steeds hotels zijn zonder 13e verdieping (overgeslagen) en vliegtuigen zonder 13e rij.

Ongeluksgetallen

Iedereen heeft wel zijn eigen ongeluksgetal. Het is vaak gebaseerd op een negatieve ervaring. Een ongeluksgetal ontstaat uit angst, weerstand, onmacht en ergens geen controle over hebben. Het is onze mindset die ergens iets van vindt en ergens de schuld aan wilt geven. Als je echt gelooft in een ongeluksgetal, zal deze je ook vaak ongeluk brengen. In zoverre: je houdt er onbewust al rekening mee dat het ongeluk zal brengen, je focus zal liggen op dingen die niet goed gaan in plaats op de dingen die wel goed gaan. Dat is dan bij wijze van spreken toeval.

Naast het getal 13, zijn er nog een aantal andere “bekende” ongeluksgetallen:

Vier

In Chinese hotels tref je soms geen kamer 4 of een vierde verdieping aan. Andere getallen die een vier bevatten zoals 14 en 74 worden vermeden omdat het homofonen zijn voor “is dood” of “is al dood”.

Zeven en Negen

In de middeleeuwse numerologie beschouwde men de getallen 7 en 9 en hun oneven meervouden als ongeluksgetal. In het bijzonder 7 x 9 = 63 dat bekend stond Als het “grote kritieke getal” een leeftijd die slechts een klein aantal mensen In de middeleeuwen bereikte.

Negen

In Japan is het getal 9 het meest ongunstig omdat het een homofoon is van de woorden “pijn” en “lijden” In China is 9 echter gunstig vanwege zijn verband met een lang leven en eeuwigheid.

Geluksgetallen

Maar gelukkig kennen we ook bepaalde geluksgetallen. Maar ook deze kunnen voor iedereen anders zijn. Geluksgetallen ontstaan uit een gevoel, een ervaring en vormen een stille hoop. Het is altijd fijn om ergens in te geloven, om te geloven in iets buiten ons zelf, in iets waar we vertrouwen in hebben, in het mysterie, in de magie.

Hieronder een aantal bekende/bijzondere geluksgetallen:

Drie

Een getal dat de drie-eenheid symboliseert.

Acht

Acht wordt in China als het meest volmaakte getal beschouwd omdat het een homofoon voor het woord “voorspoed” is.  88 is dubbel volmaakt. De getallen 6, 8 en 9 zijn gelukbrengend in China.

Twaalf

Het getal 12 wordt als een perfect en heilig nummer gezien. Er waren 12 apostelen, er zijn 12 maanden in een jaar, 12 uur in een etmaal, 12 tekens van de dierenriem.

Zeven

En dan is er nog Zeven. Een getal dat vaak genoemd en gebruikt wordt als geluksgetal.

Zeven is een heilig getal en veel voorkomend getal in de Bijbel, het is het getal van de volmaaktheid, van compleetheid: Er zijn zeven hoofdzondes, zeven deugden, zeven magere en zeven vette jaren, zeven plagen en zeven sacramenten.

Maar het getal zeven komt veel vaker voor dan we denken: zeven kleuren in een regenboog, zeven dagen in de week, zeven continenten, zeven wereldzeeën, zeven wereldwonderen en vele steden zoals bijvoorbeeld Rome, zijn op zeven heuvels gebouwd. En wat dacht je van de uitdrukking: “in de zevende hemel zijn”.

Maar ook in sprookjes komt het getal zeven vaak voor, zoals bijvoorbeeld bij De wolf en de Zeven geitjes en/of Sneeuwwitje en de Zeven dwergen.

Maar denk ook aan een dobbelsteen: als je de twee tegenover elkaar liggende vlakken van een dobbelsteen bij elkaar optelt, komt daar altijd zeven uit.

Numerologie

Getallen zijn en blijven interessant. Ze zijn mysterieus en magisch tegelijk. Ze inspireren en motiveren. Zo is er ook veel te lezen en te vinden over Numerologie, Engelengetallen, dubbele getallen, etc. Alles heeft een getal en ieder getal heeft zijn eigen symbolische betekenis.

Wat is voor jou een magisch getal?