Tijd van onmacht en machteloosheid

Onmacht en machteloosheid

Het is een rare en onzekere tijd. Een tijd waarin veel mensen onmacht ervaren en daardoor erg onrustig en moe worden. Onmacht ontstaat wanneer je geen invloed meer hebt in een bepaalde situatie, hoe graag je het ook zou willen. De situatie voldoet niet meer aan je verwachtingen, je wilt de situatie daardoor veranderen, maar het lukt je niet zoals je het graag zou willen. Onmacht roept emoties op van teleurstelling, machteloosheid, hulpeloosheid en teleurstelling. Teleurstelling naar anderen, maar misschien ook naar jezelf. Je voelt je niet meer gehoord, gezien en begrepen.

Een situatie heeft altijd meerdere kanten. Je kunt een situatie niet vanuit een enkel perspectief bekijken, het zijn er altijd meer. Veel situaties liggen zelfs buiten jouw invloedkader. En ook al heb je geen invloed, je hebt altijd wel een keuze. Een keuze in hoe je met een bepaalde situatie omgaat. Deze keuze is belangrijk in hoe je je voelt en waar je je focus wilt leggen. In een eerdere blog heb ik geschreven over zielsniveau en egoniveau. Het egoniveau gaat over verwachtingen, verlangens en hoop. Het zielsniveau neemt de situatie zoals hij is en bekijkt de situatie vanuit een veel dieper niveau: wat haal je uit de situatie? Je rust en mogelijkheden vind je op zielsniveau, de uitkomst op egoniveau. Altijd mooi om dit te gebruiken in situaties waarin je onmacht ervaart.

Het Chinese woord Crisis

Een klant van mij had laatst een boek gelezen en attendeerde mij op een stukje tekst waarin een mooie uitleg stond van het woord “crisis” in het Chinees. Het Chinese woord voor crisis bevat namelijk twee tekens: Gevaar en Kans. De ene waarschuwt dus voor gevaar en de andere geeft aan dat er mogelijkheden komen.

Uit een crisis kan dus veel nieuws voortkomen. En dat heeft deze Corona-tijd ook bewezen. Corona zorgt voor veel creativiteit: je leert “out of the box” te denken. Kijken naar wat je wel kunt en waar je wel invloed op hebt in plaats van de dingen die niet meer mogen of kunnen en waar je geen invloed op hebt. Ontdek je eigen verborgen schatten, zodat nieuwe energie kan gaan stromen.

Veranderingen…

En je hoeft niet overal mee eens te zijn of eens zijn met alles wat er gebeurd.  Bij machteloosheid is het belangrijk dat je erkent dat het niet in je macht ligt om de situatie te veranderen. Hoe erg je het ook vindt dat je niets kunt doen, het zegt niets over wie je bent en hoe je hoort te zijn. Blijf in contact met jezelf, ben jezelf en blijf jezelf. De situatie waarin jij machteloos bent nodigt je uit om vertrouwen te hebben. Vertrouwen in het leven. Eigenlijk vraagt machteloosheid om veranderingen, en we willen niet veranderen. We blijven liever in onze comfortzone, onze vertrouwde zone. Maar dat wilt niet zeggen dat dit deze zone de beste zone is. Pas als je uit je comfortzone komt, dan weet je pas wat je hebt gemist , wat je kan of waardeer je juist meer wat je al had.

In iedere situatie, hoe moeilijk deze ook is, valt iets uit te halen. Iets positiefs, iets verrassends, kracht en energie, mogelijkheden en kansen….Herken en erken je emoties zodat je de waarde van deze emoties leert kennen, zodat je ze daarna los kunt laten en open kunt staan voor de nieuwe ervaringen op je pad.