Volle maan èn Maansverduistering

Heb je haar al gezien? Ze is weer prachtig deze Volle maan! Een bijzondere Volle maan die wat extra aandacht van ons vraagt. Het is namelijk Volle maan èn morgenvroeg, 30 november, een gedeeltelijke maansverduistering.

Offermaan / Bloedmaan

Deze Volle maan van november valt tussen Samhain en Yule (Midwinter) en heeft als naam Offermaan of Bloedmaan. De maan heeft deze naam gekregen van onze voorouders, omdat men vroeger rond deze tijd moest zorgen dat er voldoende voorraad was om de winter mee door te komen. Men slachtte het vee en bracht offers aan de goden om hun dankbaarheid te tonen voor de goede oogst van het afgelopen jaar.

Deze Volle maan staat voor overleven, wijsheid en offer. En deze Volle maan geeft je ook inzicht in je familiebanden op aards- en zielsniveau.

De Offermaan nodigt je uit om bewust te worden van de winter die gaat komen. Wat heb jij nodig om deze winter door te komen? Wat heb jij nodig om los te laten wat nog losgelaten mag worden en voor welke inzichten die jij het afgelopen jaar hebt verkregen ben jij dankbaar? Neem de tijd om naar binnen te keren, naar je intuïtie te luisteren en te handelen naar wat jouw gevoel je ingeeft.

Gedeeltelijke maansverduistering

De gedeeltelijke maansverduistering, waarbij er minder zonlicht op de maan valt, kan ervoor zorgen dat onverwerkte emoties naar boven komen en onze aandacht vragen. Ze willen je ergens van bewust maken. Welke inzichten mag je hieruit ontvangen? Wat heb je nodig om echt te leven?

Familie

Familiebanden en verbindingen komen bij deze Volle maan ook aan het licht. En niet alleen familie als in bloedverwanten, maar familie waar jij je thuis bij voelt. Vrienden, kennissen waar jij jezelf kan zijn. Personen waarvan je houdt omdat ze er zijn. Personen die jij nodig hebt in je leven en personen die ook jou nodig hebben in hun leven. Personen die jij als familie beschouwd, waar je op terug kunt vallen, die voor je klaar staan in liefde en eerlijkheid. Verbindingen die je niet kunt verklaren, maar er gewoon weg zijn, zoals zielsverwanten en voorouders. Dit gaat veel dieper en verder dan familie die je kent als bloedverwant. Je hebt familie die je krijgt bij geboorte en je hebt familie die je zelf bij elkaar zoekt en vindt. Deze contacten hebben iets bijzonders in zich.

Winter

De winter is een mooie tijd voor zelfreflectie. Even stil staan bij wie jij bent, wat je hebt gedaan en hoe je dingen hebt aangepakt. Probeer niet te oordelen, voel, herken en erken jouw emoties, jouw behoeftes en verlangens. Zoek de verbinding op met jezelf, zodat je vanuit jouw eigenheid ook de verbinding met anderen aan kunt gaan en met jouw eigen “familie”.